Charakteristika

Dom s bohatou históriou v dedinskom secesnom štýle, postavený cca vr. 1910, zrekonštruovaný v r. 2004-2005.
Dom slúžil pôvodne ako stará krčma, neskôr v jeho priestoroch pôsobilo ochotnícke divadlo a tiež evanjelická modlitebňa.

Obec Dúbrava sa nachádza uprostred Liptovskej kotliny pod hrebeňom Nítkych Tatier, konkrétne priamo pod masívom Chabenca.

História obce siaha do r. 1372, patrila zemanom z Ráztok, neskôr rodinám Kubínyovcov a ďalším.
V 2. polovici 18. stor. boli otvorené bane na železnú rudu a antimón. Ťažba s prestávkami pokračovala až do roku 1990.

Dominantou obce je ranogotický kostol z konca 13. storočia, prestavaný v 17. storočí. V jeho interiéri sú zvyšky gotickej výzdoby, drevené sošky od majstra Pavla z Levoče, premiestnené do galérie P. M. Bohúňa v Liptovskom Mikuláši.

Bohaté folklórne tradície obce v súčasnej dobe zastupuje a rozvíja miestny foklórny súbor Chabenec.
Za zmienku tiež stojí, že sa tu počas povstania ukrýval u "Mlynčekov" známy slovenský spisovateľ  Dominik Tatarka.

Pohľad na domPohľad na domPohľad na dom

Charakeristika